Journal History

Berkala Terubuk terbit pertama kali terbit pada tahun 1973 dan terbit secara reguler 2 kali dalam setahun. Pada perkembangannya, jurnal terubuk menambah jumlah terbit menjadi 3 kali setahun.